Wat mag u verwachten van een bedrijfsarts

Soms horen wij van werkgevers dat de bedrijfsarts naar hun mening te veel de kant van de medewerker kiest. Hierdoor voelen zij zich tegengewerkt en komt er onbegrip. Maar wat mag u nu eigenlijk van de bedrijfsarts verwachten?

bedrijfsarts

Wat mag u verwachten van de bedrijfsarts?

Op de eerste plaats, en dat wordt nog wel eens vergeten, is de bedrijfsarts een opgeleide arts. De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

De casemanagers van Leuk Personeel hebben een nauwe band met de bedrijfsarts en door deze korte lijnen kunnen wij snel schakelen. Zo voldoet u aan de Arbowet, maar doen wij er ook alles aan om de schadelast voor de werkgever te beperken.

De bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Leuk Personeel werkt daarom alleen maar met gecertificeerde en geregistreerde bedrijfsartsen (zie BIG-register). De bedrijfsarts stelt geen diagnose of zet een behandeling in.De bedrijfsarts stelt vast of uw medewerker zijn werkzaamheden kan uitvoeren al dan niet met aanpassingen en geeft hierover advies.

Vanuit zijn rol als arts moet de bedrijfsarts onafhankelijk handelen. Om zijn werk succesvol te kunnen uitvoeren moet hij immers het vertrouwen hebben van de medewerker. Daarnaast hebben alle werknemers vrij toegang tot de arts. De aandacht van Leuk Personeel en de bedrijfsarts gaat ook uit naar preventie (voorkomen van verzuim) en naar het signaleren van beroepsziektes. Voor meer informatie over de taken, (zie NVAB).

De bedrijfsarts heeft een beroepsgeheim en zal geen medische gegevens aan u verstrekken. Dat kan frustrerend zijn. Maar hij kan u wel advies geven om uw medewerker weer aan het werk te krijgen. Dat doet hij in zijn terugkoppelingen. Wij als arbodienst kunnen u hierin begeleiden. Maar wat als het advies onduidelijkheden bevat? U kunt voorafgaand aan het spreekuur met de arbeidsongeschikte medewerker specifieke vragen aan de arts stellen, zoals:

  • Is er sprake van 100 procent arbeidsongeschiktheid conform de richtlijnen van het UWV?
  • Zijn er benutbare mogelijkheden om de werknemer (geheel of gedeeltelijk) passend werk te laten doen?
  • Is de medische behandeling van de medewerker adequaat?
  • Wat is de verwachting van herstel en wanneer verwacht de bedrijfsarts volledig herstel?

Deze vragen kunt u direct aan de bedrijfsarts stellen of via de Casemanager van Leuk Personeel.

Heeft u wel een duidelijk advies ontvangen van de bedrijfsarts dan is het verstandig om deze op te volgen. Maar als u twijfelt aan het advies dan is er de mogelijkheid om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV.

Wat is de rol van de casemanager van Leuk Personeel in het verzuimdossier?

De casemanager is uw aanspreekpunt en denkt proactief met u mee. Het verzuimdossier wordt bewaakt zodat er aan de Wet Verbetering Poortwachter wordt voldaan. De casemanager adviseert op welk moment u welke stappen moet zetten en binnen welk termijn. Wij behartigen uw belangen en die van uw medewerkers, adviseren onafhankelijk en zorgen dat de informatie in de terugkoppeling duidelijk is/wordt.

Bij Leuk Personeel zijn de lijnen kort en daardoor komen verzuimdossiers sneller in beweging. Wilt u hierover meer weten of over de dienstverlening van Leuk Personeel bel ons dan op 035-5436137 of mail ons