Betaalt u teveel bij ziekte?

Als een werknemer in dienst treedt bij een bedrijf, ontstaat er voor de werknemer de plicht om arbeid te verrichten. Andersom ontstaat er voor de werkgever de plicht om voor die arbeid loon te betalen. Maar wat als uw werknemer ziek wordt?

ziek

Om werknemers te beschermen tegen inkomensverlies bent u verplicht om het loon door te betalen in geval van ziekte. Hierbij maakt het niet uit of uw werknemer buiten het werk ziek is geworden.

Wettelijk moet u gedurende twee jaar 70% van het loon door betalen.

Om uw werknemer te beschermen is er een ondergrens bepaald. Dit betekent dat u gedurende het eerste ziektejaar ten minste het minimumloon moet betalen. Indien 70% van het salaris minder zal bedragen dan het minimumloon, zult u gedurende het eerste ziektejaar dit bedrag moeten aanvullen tot het minimumloon. Met ingang van het tweede ziektejaar is dit niet meer verplicht en mag u 70% van het salaris gaan betalen.

Wat heel veel werkgevers niet weten is dat er ook een bovengrens is. Zo stelt de wet dat een werkgever, een zieke werknemer, niet meer hoeft te betalen dan 70% van het maximumdagloon. Het maximumdagloon wordt door de overheid bepaald en is terug te vinden op de website van het UWV.

In veel CAO’s worden hierover aanvullende afspraken gemaakt. Vaak wordt er vanuit de CAO bepaald dat er een aanvulling moet komen op de wettelijke loondoorbetaling.

Heeft u geen CAO en betaalt u boven de 70% regeling dan kunt u hieraan wel een aantal voorwaarden verbinden. Zo kunt u eisen stellen aan de re-integratie van uw werknemer. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

  • Gedeeltelijke werkhervatting in de eigen functie;
  • Verrichten van ander (passend) werk;
  • Het volgen van scholing;
  • Etc.

Alle afspraken die u maakt moeten wel schriftelijk worden vastgelegd. Heeft u altijd 100% bij ziekte doorbetaalt, en u wil dit ten nadele van de zieke werknemer veranderen, dan kan hier ook sprake zijn van gewoonterecht. Uit jurisprudentie blijkt dat als 100% langere tijd een gebruikelijke % was, u dit niet zomaar naar beneden kan bijstellen. Zie hiervoor de uitspraak van de rechter op de website van De Rechtspraak.

Wilt u meer meten over dit onderwerp en over uw rechten en plichten ten opzichte van loondoorbetaling bij ziekte, neem dan contact met ons op. U kunt ons bellen op 035 543 61 37 of via mail