Uitvoering en toetsing RI&E nu al vanaf € 1.249,-

Op initiatief van het Steunpunt RI&E  vindt de Week van de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) dit jaar plaats op 21 tot en met 25 september 2020. Dit alles om meer aandacht te vragen voor veilig en gezond werken. En dit jaar staat u als ondernemer centraal.

RisicoJaarlijks overlijden ruim 4.000 medewerkers aan de gevolgen van beroepsziekten en arbeidsongevallen. Duizenden medewerkers zitten (gedeeltelijk) thuis met een versleten rug, astma, burn-out, etc.

Alle werkgevers willen een veilige werksituatie voor hun werknemers. En als ondernemer heeft u zicht op de gezondheids- en veiligheidsrisico’s. Wat doet u met die kennis?

 

 

Met het oog op duurzame inzetbaarheid en bedrijfscontinuïteit is het belangrijk om uitval van werknemer als gevolg van het werk te voorkomen. Zo heeft u waarschijnlijk de nodige maatregelen genomen gedurende de corona crisis. Dit alles om de veiligheid en de gezondheid van uw werknemers te waarborgen.

De RI&E helpt u om op een gestructureerde manier alle gezondheids- en veiligheidsrisico’s in uw bedrijf in kaart te brengen. Er wordt niet alleen gekeken naar direct zichtbare aandachtspunten (bijvoorbeeld machines), maar zaken die niet direct tot uitval leiden, als hoge werkdruk, fysieke belasting door tillen en RSI. Ook de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus wordt opgenomen in de RI&E.

Het uitvoeren van een RI&E is een verplichting vanuit de Arbowet.

De RI&E is de basis van een preventief beleid voor een gezonde en veilige werkplek. De overheid geeft hieraan een hoge prioriteit. Dit uit zich door een campagne over de RIE, door ondersteuning aan werkgevers, maar ook door extra en strengere controles (jaarplan 2020).

Bij de uitvoering van de RI&E kan Leuk Personeel u bijstaan bij het inventariseren van de risico’s, het adviseren over maatregelen en het opstellen van een Plan van Aanpak. Omdat Leuk Personeel een gecertificeerde arbodienst is, zit de toetsing van de RIE als vanzelfsprekend in de prijs.

Met een RI&E zijn uw medewerkers niet alleen positiever maar zijn ze ook productiever aan het werk!