Ik weet heel zeker dat hij niet echt ziek is!

Wie bepaalt of werknemer echt ziek is?

De werknemer meldt zich ziek en de werkgever heeft twijfels bij de ziekmelding. Wie bepaalt of de werknemer echt ziek is? Mag jij dat als werkgever bepalen of is dat de bedrijfsarts?

wel of niet ziek

De Arbowet verplicht jou een deskundige in te schakelen bij het begeleiden van de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van je zieke medewerker. De werkgever mag dus niet zelf bepalen of de werknemer zich terecht heeft ziek gemeld. Je bent immers geen medicus.

Wat wij veel horen van zieke medewerkers is dat de huisarts, psycholoog of medisch specialist geadviseerd heeft om thuis te blijven en rust te nemen. Werkgevers gaan met deze argumentatie vaak akkoord, maar doen zij hier goed aan?

De Bedrijfsarts

De medische beoordeling of de werknemer wel of niet kan werken is voorbehouden aan de bedrijfsarts. Dit staat los van de ziekte. Deze arts heeft hiervoor een vierjarige gespecialiseerde opleiding gevolgd op het gebied van arbeid en gezondheid. De bedrijfsarts kan wel informatie opvragen bij de huisarts of specialist. Wanneer de werknemer het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts kan hij een deskundige oordeel aanvragen bij het UWV.

Dit duurt ongeveer 3 à 4 weken. Tijdens deze periode is de medewerker niet ontslagen van zijn re-integratieverplichtingen. Dat wil zeggen dat de werknemer in die periode het advies van de bedrijfsarts moet opvolgen. Werkt de medewerker hier niet aan mee, dan heeft de werkgever de mogelijkheid om het loon op te schorten.

De bedrijfsarts kan de werkgever ook helpen bij het voorkomen van ziekte door preventief te adviseren over beschermende maatregelen.

Een goede bedrijfsarts vinden

Leuk Personeel is een arbodienstverlener die diverse bedrijfsartsen aan zich verbonden heeft. Deze zitten door heel Nederland. De artsen die voor en bij Leuk Personeel werken zijn BIG geregistreerd. Je weet zeker dat je hiermee de juiste deskundige inschakelt.

Je kan ook via Leuk personeel andere Arbo deskundigen inschakelen als dat nodig is zoals een re-integratiespecialist, arbeids- en organisatiepsycholoog, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeidsdeskundige.

Kosten bedrijfsarts

Een spreekuur consult bij de bedrijfsarts kost € 90,-. De probleemanalyse die verplicht bij zes weken arbeidsongeschiktheid moet worden opgesteld is € 270,-.

Het op tijd inschakelen van Leuk Personeel kan je flink wat kosten besparen. Een zieke werknemer kost circa € 400,- per dag. Dat is € 12.000,- in zes weken. Een reden om Leuk Personeel vanaf dag één actief in te schakelen.

Heb je een bedrijfsarts nodig? Bel 035 543 61 37 of mail naar Leuk Personeel.