Compensatie bedrijven bij ontslag na ziekte (transitievergoeding)

Voordeel werkgevers?

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Compensatie bedrijven bij ontslag na ziekte (transitievergoeding)
Terug

Goed nieuws voor ondernemers met personeel in dienst! Compensatie transitievergoeding!

De wetgever wil werkgevers compenseren voor de transitievergoeding voor zieke werknemers. Hiertoe is een wetsvoorstel ingediend bij de tweede kamer. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2020.

transitievergoeding

Hoe is de situatie nu? Een werknemer die recht heeft op een transitievergoeding, krijgt de vergoeding ook na 2 jaar ziekte. Werkgevers vinden dit onredelijk omdat ze tijdens de ziekteperiode al veel geld hebben uitgegeven aan re-integratieverplichtingen, zoals het 2e spoor traject. Ze voelen zich hierdoor dubbel financieel belast.

Hoe is de situatie straks? De werkgever wordt vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) gecompenseerd voor de transitievergoeding die betaald wordt na het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Deze compensatie wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015 ingevoerd. Hier staat een hogere Awf-premie tegenover.

Geldt de compensatie regeling straks alleen voor medewerkers na 2 jaar ziekte? De compensatie geldt zowel voor tijdelijke contracten die niet worden verlengd waarbij de werknemer ziek is als voor contracten die na 2 jaar ontbonden worden vanwege arbeidsongeschiktheid. De compensatie geldt ook voor vaststellingsovereenkomsten.

Zodra de wet is doorgevoerd zullen wij u verder informeren.

Wilt u meer weten, bel of mail ons! Leuk Personeel helpt u graag verder.