Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en Covid-19

Ter voorkoming of beperking van de kans op een corona (Covid-19) besmetting van werknemers en derden heeft de overheid tijdelijke aanvullende eisen opgesteld in het Arbobesluit.

RI&E

De werkgever moet een aantal noodzakelijke maatregelen en voorzieningen treffen, zoals:

  • Voldoende hygiĆ«nische voorzieningen
  • Geven van voorlichting en onderricht aan werknemers over de bestrijding van SARS-CoV-2 op de arbeidsplaats
  • Houden van toezicht op de naleving van de maatregelen en voorzieningen

Om deze aanvullende eisen vast te leggen is het Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 3.2a tijdelijk gewijzigd.

De werkgevers moeten de maatregelen en voorzieningen treffen, maar de werknemers moeten ook deze maatregelen naleven en de beschikbare voorzieningen gebruiken. De werkgever moet daar op toezien.

De Inspectie SZW is bevoegd om deze regels te controleren en bij herhaalde overtredingen het werk meteen stil te leggen en/of een bestuurlijke boete te geven. Ook zonder vooraf een waarschuwing te geven.

Bij een controle door de Inspectie SZW wordt altijd eerst gevraagd naar een RI&E. Zij controleren of deze aanwezig is en of de nieuwe maatregelen opgenomen zijn in de evaluatie en het Plan van aanpak.

Heb je nog geen RI&E? Dan wordt het echt nu tijd om deze op te stellen. Hierbij adviseert de overheid de arbodienst in te schakelen. Leuk Personeel heeft de kwaliteit en deskundigheid in huis om u te helpen bij het opstellen of toetsen van een RI&E.

VOORKOM ONVEILIGE SITUATIES EN DENK AAN DE GEZONDHEID VAN UW WERKNEMERS. START VANDAAG NOG MET DE RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE.

Op onze website kunt u meer lezen over dit onderwerp.