Nieuws

Nieuws onder de zon!

Ik mag niet werken van de huisarts!

Uw werknemer meldt zich ziek nadat hij bij zijn huisarts is geweest. Zijn dokter heeft hem gezegd dat hij rust moet nemen. Kan dat zomaar? Als uw medewerker vindt dat hij niet...

read more

Arbodienstverlening, wetgeving of meer?

Werkgevers denken vaak dat Arbodienstverleners controleurs zijn. Is iemand ziek? Bel dan de Arbodienst! Leuk Personeel denkt daar anders over. Want wij zijn van mening dat een...

read more
Betaalt u teveel bij ziekte?

Betaalt u teveel bij ziekte?

Als een werknemer in dienst treedt bij een bedrijf, ontstaat er voor de werknemer de plicht om arbeid te verrichten. Andersom ontstaat er voor de werkgever de plicht om voor die...

read more
Wat mag u verwachten van een bedrijfsarts

Wat mag u verwachten van een bedrijfsarts

Soms horen wij van werkgevers dat de bedrijfsarts naar hun mening te veel de kant van de medewerker kiest. Hierdoor voelen zij zich tegengewerkt en komt er onbegrip. Maar wat mag...

read more