Hij komt er weer aan! De week van de RI&E.

21 – 25 juni 2021: Week van de RI&E

RI&E

Voor veel ondernemers een bekend fenomeen, de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Meer dan de helft van alle ondernemers heeft er één. En gelukkig maar, want hiermee wordt de basis gelegd voor een gezonde en veilige werkomgeving. Zeker nu we te maken hebben met het coronavirus is de RI&E extra relevant. Reden genoeg om hier in de Week van de RI&E extra aandacht voor te vragen.

Als je actief bezig bent als ondernemer met de gezondheid van jouw medewerkers draag je automatisch bij aan het verhogen van werkplezier en productiviteit. Door je medewerkers te betrekken bij de vraag ‘hoe kunnen we veiliger, gezonder en béter werken?’ draag je bovendien bij aan een energieke en positieve werksfeer! Dat dit alles ook nog eens de kans op gezondheidsklachten en verzuim verlaagt, zorgt voor de échte win-win situatie!
Voor iedere werkgever die personeel in dienst heeft is een RI&E verplicht. Zeker nu, in Coronajaar 2021, wordt er vaker en strenger gecontroleerd door de Inspectie SZW. Voor het niet hebben van een RI&E kun je direct een boete krijgen. Wees dus goed voorbereid!

Covid-19 en de RI&E
Het werk is voor veel bedrijven door de pandemie drastisch veranderd. Denk aan alle maatregelen die nodig zijn om besmetting te voorkomen op de werkvloer. Maar zeker ook de (nieuwe) situatie van werknemers die nu thuiswerken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat het thuiswerken een ‘blijvertje’ lijkt te worden binnen veel bedrijven. Daarom is het hoog tijd om maatregelen te nemen die duurzaam en toekomstbestendig zijn. Corona is om deze reden ook een verplicht onderdeel geworden in de RI&E en ook thuiswerken (als dat van toepassing is) moet hierin zijn opgenomen.

Updaten RI&E en plan van aanpak
Inspectie SZW handhaaft op risico’s op besmettingen, dus ook op besmetting door COVID-19. Door het risico en de maatregelen (het corona-protocol) op te nemen in de RI&E voldoe je aan de eisen vanuit de Arbowetgeving. Is er een Corona-protocol in de organisatie aanwezig? De SER heeft een (uitgebreide) handreiking  geschreven waarin adviezen worden gegeven. En natuurlijk kunnen onze deskundigen jou ook helpen!

Bij de uitvoering of het updaten van de RI&E kan Leuk Personeel bijstaan bij het inventariseren van de risico’s, het adviseren over maatregelen en het opstellen van een Plan van Aanpak. Omdat Leuk Personeel een gecertificeerde arbodienst is, zit de toetsing van de RI&E vanzelfsprekend in de prijs.

Denk je nu: “help! Hoe ga ik dit regelen”? Geen zorgen, wij van Leuk Personeel kunnen jou helpen een RI&E op te stellen en periodiek te toetsen. Met onze speciale actie kan dit al vanaf € 1.199,–*

*afhankelijk van omvang van de organisatie en actie geldig tot 1 september 2021.

Wil je meer weten of een persoonlijk gesprek met onze deskundigen? Wij zijn te bereiken via onze contactpagina of via 035-5436137.