Eigenrisicodrager? Waarom?

Als Eigenrisicodrager (ERD) voor de Ziektewet (ZW) en Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) kiest u ervoor om verantwoordelijk te blijven voor (ex) werknemers waarvoor u geen loondoorbetalingsplicht voor heeft. Eigenlijk neemt u de rol van het UWV voor een groot deel over.

Als ERD wilt u grip houden op het verzuim en invloed hebben op de re-integratie van uw (ex) werknemers. En om grip te houden heeft u een goede partner nodig in de begeleiding van deze werknemers. Leuk Personeel is uw partner!

ERD

Zo kan u ERD ZW zijn. Hierbij bent u verantwoordelijk voor de uitvoer van de Ziektewet en de bijbehorende uitkering en verzorgt u in de eerste twee arbeidsongeschiktheidsjaren de re-integratie van de ziek uit dienst gegane werknemers.

Ook kan u ERD WGA zijn. Dan bent u, nadat het UWV een WGA-uitkering aan uw (ex) werknemer heeft toegekend, 10 jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkering en de daarbij behorende re-integratie.

Het ERD is een keuze en pakt u dit goed aan dan heeft dit vele voordelen, zoals:

  • Grip op verzuim, zowel van uw eigen werknemers als die van ex werknemers;
  • Grip op verzuimkosten;
  • Geen premie-afdracht naar de Belastingdienst (WHK);
  • Verzekeraar is eerder betrokken bij verzuimdossiers;
  • Verzuim is inzichtelijk en daardoor beĆÆnvloedbaar;

ERD ZW

Om ERD ZW goed aan te pakken heeft u een partner nodig die u ondersteunt in verzuim. Leuk Personeel is deze partner. Wij begeleiden werkgevers en (ex) werknemers gedurende de arbeidsongeschiktheid in de eerste twee jaren.

  • Om te bepalen of het voor u gunstig is om ERD ZW te worden, verwijzen wij naar uw financiĆ«le adviseur. Daarna kunt u een melding doen naar de Belastingdienst. Deze melding moet u voor 1 april of voor 1 oktober doen (ook voor het opzeggen). U moet dan 2 dingen doen:
    Invullen van het ERDformulier van de Belastingdienst
  • Het arbocontract met Leuk Personeel opsturen naar de Belastingdienst

arbocontract

ERD WGA

De WGA is een onderdeel van de Wet en Inkomen naar arbeidsvermogen, de WIA. De WGA-regeling is van toepassing als een werknemer tussen de 35% en 80%, en tijdelijk 80% tot 100%, arbeidsongeschikt is.

Bent u ERD WGA dan draagt u geen premie meer af aan het UWV. U betaalt dan zelf de WGA-uitkeringen, die vaak nog wel via het UWV lopen. De uitkeringen gelden zowel voor vast als voor tijdelijke (ex) werknemers. U kunt hiervoor een WGA-verzekering afsluiten.

Leuk Personeel kan het verloop van de re-integratie monitoren en de nodige acties ondernemen, zoals het aanvragen van herbeoordelingen. Het doel blijft altijd om het langdurig verzuimen arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het UWV.

Wilt u meer weten over Eigenrisicodragen dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de Belastingdienst en het UWV, maar wij staan ook voor u klaar. Samen kunnen we de voor- en nadelen bespreken.