De nieuwe RI&E

Als werkgever weet u als geen ander hoe waardevol uw medewerkers zijn voor het succes van uw bedrijf. Maar wist u ook dat u wettelijk verplicht bent om een arbobeleid te hebben en dat een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E) hiervan de basis is?

RI&E

Doel is dat werknemers veilig werken, gezondheidsklachten en ongevallen voorkomen. Een veilige werkomgeving zorgt niet alleen voor minder ziekteverzuim, maar bevordert het werkplezier en de productiviteit.

Arbeidsinspectie
De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert op de aanwezigheid van de RI&E en de daarbij behorende documenten, zoals het Plan van Aanpak.

De afgelopen periode hebben veel werkgevers een brief ontvangen van de Arbeidsinspectie waarin gevraagd werd een actuele RI&E met bijbehorende Plan van aanpak en het basiscontract met een arbodienst toe te sturen. Afhankelijk van de branche varieerde de aanwezigheid van de stukken van 21 tot 30%. Na inmenging van de Arbeidsinspectie is dit 98% geworden.

Het niet hebben van een RI&E, Plan van Aanpak en/of basiscontract met een arbodienst kan leiden tot boetes.

RI&E
Werkgevers die nog geen RI&E hebben kunnen Leuk Personeel vragen om hen hierbij te adviseren en te assisteren. De RI&E kan op 3 manieren worden uitgevoerd:

  • Zelf uitvoeren.
  • Samen doen: hierbij kunnen onze kerndeskundigen u ondersteunen of adviseren.
  • Laten uitvoeren: Leuk Personeel kan de RI&E uitvoeren. Hierbij bent u verzekerd van een goed advies en aanpak.

Toetsing
Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak bent u verplicht deze te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of een kerndeskundige. Leuk Personeel is een gecertificeerde arbodienst.

Er zijn een paar uitzonderingen Er hoeft geen toetsing plaats te vinden wanneer alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken en wanneer het bedrijf ten hoogste 25 werknemers heeft en gebruik maakt van een in de CAO opgenomen instrument of van een erkend branche instrument zoals opgenomen op RIE.nl.

Per 1 juli 2022 worden er strengere eisen gesteld aan de RI&E en de toetsing. Voorheen werd de RI&E opgesteld en getoetst door één gecertificeerde kerndeskundige. Nu kan het ook zijn dat naast de eerste toetsing (systeemtoets) een andere kerndeskundige nog een toetsing moet uitvoeren over zijn of haar discipline (scopetoets)

Waarbij het bij een systeemtoets gaat om een beperkte beoordeling op volledigheid, betrouwbaarheid, actualiteit en actuele inzichten, gaat het bij een scopetoets om de diepgang in de afzonderlijke vakgebieden. De verdieping wordt daarom gedaan door een andere kerndeskundige.
Bij Leuk Personeel krijgt u twee offertes, één voor de uitvoering of aanvulling van de RI&E en één voor de toetsing.

Heeft u nog geen RI&E, Plan van Aanpak of basiscontract met een arbodienst? Of heeft u een brief van de Arbeidsinspectie ontvangen? Dan heeft Leuk Personeel de kwaliteit en deskundigheid in huis om u te helpen.

VOORKOM ONVEILIGE SITUATIES EN DENK AAN DE GEZONDHEID VAN UW WERKNEMERS. START VANDAAG NOG MET DE RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE.

Op onze website kunt u meer lezen over dit onderwerp.