Niet naleven Arbowet? Pas op voor hoge boetes!

Zonde van het geld!

  • Home
  • /
  • Nieuws
  • /
  • Niet naleven Arbowet? Pas op voor hoge boetes!
Terug

Per 1 juli 2018 dienen ondernemers de regels en richtlijnen uit de nieuwe Arbowet goed geregeld hebben. Zo moet er onder andere een basiscontract met een arbodienstverlener aanwezig zijn.

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) gaat onderzoeken of werkgevers de Arbowet naleven en naar alle waarschijnlijkheid zal dat op een actieve manier gebeuren.

Arbowet

 

De boetes voor het overtreden van de Arbowet

De Inspectie SZW kan meteen een boete opleggen, zoals bij het ontbreken van een basiscontract van een arbodienst, maar soms wordt er eerst een waarschuwing gegeven en krijgt de ondernemer de tijd om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.

De berichten over hoe hoog de boetes zijn variëren en zal gekoppeld zijn aan bedrijfsgrootte. Voor meer informatie hierover zie Rendement.nl.

De Inspectie SZW controleert op het aanwezig zijn van een basiscontract, het aanstellen van een preventiemedewerker, de mogelijkheid van een open spreekuur, de uitgebreide rol van de bedrijfsarts en het mogelijk maken van een second opinion voor de (zieke) medewerker.

Al voor € 32,50 per persoon per jaar voldoet de werkgever aan de voorwaarden van de nieuwe Arbowet en is er een basiscontract bij een professionele arbodienstverlener. Leuk Personeel werkt samen met diverse (geregistreerde en gecertificeerde) specialisten, waardoor er snel en adequaat geschakeld kan worden. En door de persoonlijke benadering zijn wij in staat werkgever en werknemer te begeleiden in het spinnenweb van verzuimregels (Wet Verbetering Poortwachter).

Wil je meer weten over onze dienstverlening en basis arbocontract? Bel naar 035 543 61 37 of stuur ons een mail.

Leuk Personeel

 

“Bij ons heeft u geen medewerkers in dienst, maar mensen.”