Arbodienst

Met humor houden wij het simpel!

Heeft u een bedrijfsarts of arbodienst nodig? Wilt u voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter? En wilt u nog een beetje extra service? Dan bent u bij Leuk Personeel aan het goede adres. Leuk Personeel is de leukste gecertificeerde arbodienst van Nederland.

Naast verzuimbegeleiding heeft Leuk Personeel deskundigen in huis op het gebied van arbeidshygiëne, preventie, psychosociale belasting en veiligheid.

 

Onze diensten

  • Verzuimabonnementen: Leuk Personeel heeft twee vormen aan arbodienstverlening. Een basis en een actieve. Al voor € 33,90 per medewerker per jaar voldoet u aan de Arbowet. Download de pdf voor meer informatie over onze pakketten. (2020 Pakketten Arbodienstverlening)
  • Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E): Met een RI&E krijgt u alle risico’s in kaart, zodat u deze gericht kunt aanpakken. De Inspectie SZW verlangt van u een actuele RI&E, inclusief Plan van aanpak, waarmee u kunt aantonen dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op orde zijn.
  • Preventief Medisch Onderzoek (PMO): Met een PMO krijgen u en uw mensen inzicht in hun fysieke en mentale gezondheid en adviezen om dit te verbeteren.
  • Werkplekonderzoeken: Een werkplekonderzoek is gericht op het voorkomen of verhelpen van gezondheidsklachten. U en uw werknemer(s) ontvangen een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Daarmee kunt u klachten en het verzuim bij uw medewerkers terugdringen.
  • Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA): PSA is al jaren één van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Maar liefst een derde van het verzuim heeft een psychische oorzaak. Dit kan langdurig verzuim tot gevolg hebben. Met onze aanpak kunt u op tijd ingrijpen en zorgen voor de juiste begeleiding en arbeidsongeschiktheid door psychische klachten verkorten of voorkomen.
  • Keuringen: Een medische keuring is noodzakelijk om werkzaamheden in een bepaalde branche te mogen verrichten. Voor bepaalde functies is zo’n keuring zelfs verplicht.

 

Waarom Leuk Personeel?

Onze werkwijze maakt ons uniek. Wij zijn creatief met een beetje bluf en van vele markten thuis. Met humor houden wij het simpel.

Bovendien weten wij alles over de aanpak van verzuim en hebben wij als arbodienst een landelijke dekking van gecertificeerde bedrijfsartsen.

Met onze arbodienstverlening ontzorgen wij de ondernemer. Ons doel:

  • Schadelast beperken door gerichte acties en korte communicatielijnen
  • Voorkomen van boetes en loonsancties door overheidsinstanties
  • Voldoen aan de eisen van de Arbowet

 

Onze casemanager Monique Damhuis

“Leuk Personeel gaat voor het persoonlijke contact, zowel met werkgever als met de werknemer. Wij kijken niet alleen naar ziekte, maar ook naar gedrag. En bij ons heb je geen medewerkers in dienst, maar mensen. Wij schromen niet om – ook ongevraagd – advies te geven. Respectvol!

In ons werk zijn we nuchter en pragmatisch, wij houden van eenvoudige, praktische oplossingen. Resultaat telt en de weg daarheen mag zo recht mogelijk zijn. Tussen de stevige wet- en regelgeving zoeken wij toch naar creatieve oplossingen, waardoor complexe zaken opeens helemaal niet meer zo ingewikkeld zijn. Het blijft mensenwerk. Daarom hechten wij sterk aan een goede en langdurige relatie met de opdrachtgever.”

Meer weten over onze werkwijze of onze dienstverlening? Neem dan contact op met Monique Damhuis, monique@leukpersoneel.nl.