Arbodienstverlening, wetgeving of meer?

Werkgevers denken vaak dat Arbodienstverleners controleurs zijn. Is iemand ziek? Bel dan de Arbodienst!

Leuk Personeel denkt daar anders over. Want wij zijn van mening dat een werkgever geen medewerkers in dienst heeft maar mensen. En een ieder die zich ziek meldt bij zijn werkgever heeft een reden hiervoor. Iemand kan ook echt ziek zijn, maar soms is er sprake van gedrag. Een reactie op een situatie. En daar moet over gepraat worden.

Arbodienstverlening
(Monique Damhuis, Senior Casemanager (CROV) bij Leuk Personeel aan het woord)

We krijgen van onze klanten te horen dat wij als arbodienst uniek zijn in onze benadering naar werkgever en werknemer. Persoonlijk, betrokken en direct. Geen wollige teksten, gewoon zeggen wat nodig is.

Natuurlijk onderzoeken wij of er sprake is van ziekte of gedrag. Want dat is de kern van verzuimbegeleiding. Maar wij doen meer. De Wet Verbetering Poortwachter is leidend en de juiste stappen moeten op gezette tijden gedaan worden. De bedrijfsarts heeft hierin een zeer belangrijke rol.

Basiscontract Arbodienstverlening

Wij zitten juist tussen deze stappen. We praten met de werknemer; we denken mee in oplossingen en mogelijkheden. Ook de werkgever nemen wij mee in het proces. En dat doen wij op een persoonlijke, informele, maar adequate manier. En in dit gehele proces kunnen wij rekenen op top specialisten, zoals bedrijfsartsen (allemaal BIG geregistreerd), arbeidsdeskundigen en re-integratiespecialisten. Periodieke Medische Onderzoeken (PMO’s), huisbezoeken, werkplekonderzoeken, risico-inventarisaties, maar ook mediation, fysiotherapie, EMDR, arbeidshygiëne en veiligheid; wij kunnen werkgevers goed begeleiden. Want waarom moeilijk doen als het samen kan! Een aantal van onze specialisten kunt u terug vinden op onze website.

Voor € 33,90 per persoon per jaar heeft u al een basiscontract Arbodienstverlening met Leuk personeel. En wat krijgt u daarvoor? Naast een goede begeleiding en een verzuimsysteem, humor en oprechte interesse.

Monique Damhuis, casemanager Leuk Personeel. Meer weten? 035 5436137, mail of via onze website.