Eigen Risico Drager (ERD)

Grip op verzuim!

Als Eigenrisicodrager (ERD) voor de Ziektewet (ZW) en Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) kiest u ervoor om verantwoordelijk te blijven voor (ex-)werknemers waarvoor u geen loondoorbetalingsplicht heeft. Eigenlijk neemt u de rol van het UWV voor een groot deel over.

Als ERD wilt u grip houden op het verzuim en invloed hebben op de re-integratie van uw (ex-)werknemers. En om grip te houden heeft u een goede partner nodig in de begeleiding van deze werknemers. Leuk Personeel is uw partner!

 

Om ERD ZW goed aan te pakken heeft u een partner nodig die u ondersteunt in verzuim. Leuk Personeel is deze partner. Wij begeleiden werkgevers en (ex-)werknemers gedurende de arbeidsongeschiktheid in de eerste twee jaren.

Om te bepalen of het voor u gunstig is om ERD ZW te worden, verwijzen wij naar uw financieel adviseur. Daarna kunt u een melding doen naar de Belastingdienst. Deze melding moet u voor 1 april of voor 1 oktober doen (ook voor het opzeggen). U moet dan 2 dingen doen:

  • Invullen van het ERDformulier van de Belastingdienst
  • Het arbocontract met Leuk Personeel opsturen naar de Belastingdienst

 

Bent u ERD WGA dan draagt u geen premie meer af aan het UWV. U betaalt dan zelf de WGA-uitkeringen, die vaak nog wel via het UWV lopen. De uitkeringen gelden zowel voor vaste als voor tijdelijke (ex-)werknemers.

Leuk Personeel kan het verloop van de re-integratie monitoren en de nodige acties ondernemen, zoals het aanvragen van herbeoordelingen. Het doel blijft altijd om het langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het UWV.

Wilt u meer weten over Eigenrisicodragen dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de Belastingdienst en het UWV, maar wij staan ook voor u klaar. Samen kunnen we de voor- en nadelen bespreken.

We helpen je graag! Leuk als je contact met ons opneemt.

h

Vrijblijvende offerte?

Vul het contactformulier in

E-mail

info@leukpersoneel.nl

Telefoonnummer:

035 - 543 61 37