Bodemsaneringskeuring Klasse A, B en C

Als je geschoren wordt, moet je stilzitten

Bij Leuk Personeel kun je terecht voor bodemsaneringskeuring Klasse A, B en/of C. De bodemsaneringskeuring wordt uitgevoerd door een geregistreerde keuringsarts bij jou in de buurt.

Bodemsaneringskeuring Klasse A

De bodemsaneringskeuring is het arbeidsgezondheidskundig onderzoek voor personen die in of met vervuilde of verontreinigde grond werken. De bodemsaneringskeuring Klasse A is voor personeel dat mogelijk met verontreinigde grond of water werkzaam is. Chauffeurs maken meestal gebruik van bodemsaneringskeuring Klasse A.

Bodemsaneringskeuring Klasse B

Medewerkers die in staat moeten zijn om adembescherming te dragen hebben de bodemsaneringskeuring Klasse B nodig, welke dus uitgebreider is dan de bodemsaneringskeuring Klasse A.

Bodemsaneringskeuring Klasse C

On top of Klasse A en B moet bij bodemsaneringskeuring Klasse C de fysieke conditie uitstekend zijn en de medewerkers moeten kunnen werken onder hittebelasting.

CROW 400

De bodemsaneringskeuring Klasse A, B en C worden gehouden volgens de richtlijnen van CROW 400. CROW 400, met de titel ‘Werken in en met verontreinigde bodem’, vervangt Publicatie CROW 132. In de nieuwe richtlijn CROW 400 zijn alle werkzaamheden in of met verontreinigde bodem opgenomen. Zowel de uitgangspunten van ‘Werken in of met verontreinigde grond’ (publicatie CROW 132) als die van ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem’ (publicatie CROW 307) zijn samengenomen en teruggebracht tot één richtlijn.

Hoe lang is de bodemsaneringskeuring geldig?

Voor Klasse A en B van de bodemsaneringskeuring maakt de arts de inschatting of de keuring 1 of maximaal twee jaar geldig is. De keuring is twee jaar geldig indien sporadisch in vervuilde grond en geen afwijkingen bij onderzoeken die eerdere herhaling nodig maken.

Bodemsaneringskeuring Klasse C is 1 jaar geldig.

De bodemsaneringskeuring wordt uitgevoerd door een geregistreerde keuringsarts bij jou in de buurt. Hiervoor heeft Leuk Personeel een netwerk van geregistreerde keuringsartsen in heel Nederland. Bij Leuk Personeel kun je bovendien snel terecht voor je bodemsaneringskeuring.

Naast de bodemsaneringskeuring verzorgt Leuk Personeel ook andere keuringen, zoals:

Meer informatie over deze keuringen kan je middels onderstaand contactformulier aanvragen. Geef in het bericht duidelijk aan om welke keuring het gaat.

 

 

Aanvraag bodemsaneringskeuring

    ManVrouw