Arbodienst

Met humor houden wij het simpel!

Wat doet een arbodienst?

Een arbodienst begeleidt zowel de werkgever als werknemer wanneer een werknemer ziek wordt. Daarmee helpt de arbodienst in eerste instantie werkgever en werknemer in het wettelijke gedeelte, de Wet verbetering poortwachter. Deze wet is bedoeld om lang ziekteverzuim van een werknemer te verkorten.

Een zieke werknemer gaat naar een arts, krijgt advies en wat betekent dat dan voor het werk? De arbodienst vertaalt het advies van de bedrijfsarts naar de werkvloer. Feitelijk komt dat neer op begeleiding van de zieke werknemer tijdens zijn ziekte en terugkeer naar de werkvloer. Zo nodig schakelt de arbodienst daarbij de hulp van specialisten in. Bij een conflict kan er bijvoorbeeld mediation ingezet worden.

Arbodienst Leuk Personeel

Als arbodienst heeft Leuk Personeel hiervoor een uitgebreid netwerk met specialisten op verschillende gebieden. Denk hierbij aan specialisten zoals arbeidsdeskundigen, mediators, arbeidshygiënisten, arbeids- en organisatiedeskundigen, werkplekonderzoekers en veel soorten coaches. Afhankelijk van de case kijken we welke specialist past hier nou het beste bij en voegen we deze toe aan het projectteam.

ISO-gecertificeerde arbodienst

Het is voor een arbodienst verplicht om ISO-gecertificeerd te zijn. Leuk Personeel is gecertificeerd (ISO 9001:2015 en SBCA). Dit betekent o.a. dat alle klantgegevens bij ons veilig zijn. Bij Leuk Personeel werken we met een beveiligd en gecertificeerd verzuimsysteem. Er wordt alleen informatie verwerkt die we mogen verwerken, dus geen medische informatie. Indien we medische informatie toch moeten verwerken dan gebeurt dit altijd beveiligd en met een dubbele verificatie.

Onze diensten

Verzuimabonnementen

Leuk Personeel heeft twee vormen aan arbodienstverlening. Een basis en een actieve. Al voor € 39,25 excl. BTW per medewerker per jaar voldoet u aan de Arbowet. Download ons Pakketten Arbodienstverlening Document ​voor meer informatie over onze pakketten.

…lees meer…

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Met een PMO krijgen u en uw mensen inzicht in hun fysieke en mentale gezondheid en adviezen om dit te verbeteren.

…lees meer…

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

PSA is al jaren één van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Maar liefst een derde van het verzuim heeft een psychische oorzaak. Dit kan langdurig verzuim tot gevolg hebben. Met onze aanpak kunt u op tijd ingrijpen en zorgen voor de juiste begeleiding en arbeidsongeschiktheid door psychische klachten verkorten of voorkomen.

…lees meer…

Eigen Risico Drager (ERD)

Als Eigenrisicodrager (ERD) voor de Ziektewet (ZW) en Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) kiest u ervoor om verantwoordelijk te blijven voor (ex-)werknemers waarvoor u geen loondoorbetalingsplicht heeft. Eigenlijk neemt u de rol van het UWV voor een groot deel over.

Als ERD wilt u grip houden op het verzuim en invloed hebben op de re-integratie van uw (ex-)werknemers. En om grip te houden heeft u een goede partner nodig in de begeleiding van deze werknemers. Leuk Personeel is uw partner!

…lees meer…

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Met een RI&E krijgt u alle risico’s in kaart, zodat u deze gericht kunt aanpakken. De Inspectie SZW verlangt van u een actuele RI&E, inclusief Plan van aanpak, waarmee u kunt aantonen dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op orde zijn.

…lees meer…

Werkplekonderzoeken

Een werkplekonderzoek is gericht op het voorkomen of verhelpen van gezondheidsklachten. U en uw werknemer(s) ontvangen een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Daarmee kunt u klachten en het verzuim bij uw medewerkers terugdringen.

…lees meer…

Keuringen

Als bestuurder van een voertuig bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en die van anderen. U moet volgens de wet “rijgeschikt” zijn. Als u bijvoorbeeld een beperking hebt of bepaalde medicijnen gebruikt, mag u niet altijd een voertuig besturen.

…lees meer…

We helpen je graag! Leuk als je contact met ons opneemt.

h

Vrijblijvende offerte?

Vul het contactformulier in

E-mail

info@leukpersoneel.nl

Telefoonnummer:

035 - 543 61 37