Arbodienst

Met humor houden wij het simpel!

Heeft u een bedrijfsarts of arbodienst nodig? Wilt u voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter? En wilt u nog een beetje extra service? Dan bent u bij Leuk Personeel aan het goede adres. Leuk Personeel is de leukste gecertificeerde arbodienst van Nederland, waar u ook nog eens het beste geholpen wordt.

Naast verzuimbegeleiding heeft Leuk Personeel deskundigen in huis op het gebied van arbeidshygiëne, preventie, psychosociale belasting en veiligheid.

Onze diensten

Verzuimabonnementen

Leuk Personeel heeft twee vormen aan arbodienstverlening. Een basis en een actieve. Al voor € 33,90 per medewerker per jaar voldoet u aan de Arbowet. Download ons Pakketten Arbodienstverlening Document ​voor meer informatie over onze pakketten.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Met een PMO krijgen u en uw mensen inzicht in hun fysieke en mentale gezondheid en adviezen om dit te verbeteren.

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

PSA is al jaren één van de belangrijkste arbeidsrisico’s. Maar liefst een derde van het verzuim heeft een psychische oorzaak. Dit kan langdurig verzuim tot gevolg hebben. Met onze aanpak kunt u op tijd ingrijpen en zorgen voor de juiste begeleiding en arbeidsongeschiktheid door psychische klachten verkorten of voorkomen.

Eigen Risico Drager (ERD)

Als Eigenrisicodrager (ERD) voor de Ziektewet (ZW en Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) kiest u ervoor om verantwoordelijk te blijven voor (ex) werknemers waarvoor u geen loondoorbetalingsplicht voor heeft. Eigenlijk neemt u de rol van het UWV voor een groot deel over.

Als ERD wilt u grip houden op het verzuim en invloed hebben op de re-integratie van uw (ex) werknemers. En om grip te houden heeft u een goede partner nodig is de begeleiding van deze werknemers. Leuk Personeel is uw partner!

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Met een RI&E krijgt u alle risico’s in kaart, zodat u deze gericht kunt aanpakken. De Inspectie SZW verlangt van u een actuele RI&E, inclusief Plan van aanpak, waarmee u kunt aantonen dat de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf op orde zijn.

Werkplekonderzoeken

Een werkplekonderzoek is gericht op het voorkomen of verhelpen van gezondheidsklachten. U en uw werknemer(s) ontvangen een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie. Daarmee kunt u klachten en het verzuim bij uw medewerkers terugdringen.

Keuringen

Als bestuurder van een voertuig bent u verantwoordelijk voor uw eigen veiligheid en die van anderen. U moet volgens de wet “rijgeschikt” zijn. Als u bijvoorbeeld een beperking hebt of bepaalde medicijnen gebruikt, mag u niet altijd een voertuig besturen.

Onze casemanager Monique Damhuis

 

“Leuk Personeel gaat voor het persoonlijke contact, zowel met werkgever als met de werknemer. Wij kijken niet alleen naar ziekte, maar ook naar gedrag. En bij ons heb je geen medewerkers in dienst, maar mensen. Wij schromen niet om – ook ongevraagd – advies te geven. Respectvol!

In ons werk zijn we nuchter en pragmatisch, wij houden van eenvoudige, praktische oplossingen. Resultaat telt en de weg daarheen mag zo recht mogelijk zijn. Tussen de stevige wet- en regelgeving zoeken wij toch naar creatieve oplossingen, waardoor complexe zaken opeens helemaal niet meer zo ingewikkeld zijn. Het blijft mensenwerk. Daarom hechten wij sterk aan een goede en langdurige relatie met de opdrachtgever.”

Meer weten over onze werkwijze of onze dienstverlening? Neem dan contact op met Monique Damhuis, monique@leukpersoneel.nl.

We helpen je graag! Neem gerust contact met ons op.

h

Vrijblijvende offerte?

Vul het contactformulier in

E-mail

info@leukpersoneel.nl

Telefoonnummer:

035 - 543 61 37