Arbeidsongeschikt en vakantie, de basis

De vakanties komen er weer aan! Werknemers nemen massaal weer hun vakantiedagen op!
In de praktijk zorgt de samenloop van arbeidsongeschiktheid en vakantie-opname vaak voor breinbrekers. Want hoe gaat u, de werkgever, om met een arbeidsongeschikte werknemer die op vakantie wil? En wat als de werknemer ziek wordt tijdens de vakantie?

arbeidsongeschiktheid

Vakantiedagen opbouwen tijdens arbeidsongeschiktheid
Iedere werknemer, ongeacht of de persoon arbeidsongeschikt is, bouwt op dezelfde manier vakantiedagen op. Ook als de arbeidsongeschikte werknemer niet of minder werkt.

Vakantie opnemen tijdens arbeidsongeschiktheid
Een medewerker mag in principe tijdens arbeidsongeschiktheid vakantie opnemen. Gedurende deze vakantie zijn er geen re-integratieverplichtingen. En toch mag u de vakantie-aanvraag beoordelen. Want de werknemer moet een vakantie-opname aanvragen bij de werkgever. Daarnaast kan de bedrijfsarts aangeven of er medische bezwaren zijn tegen de vakantie-aanvraag.

Ons advies is om vakantie-aanvragen schriftelijk te doen. Want hiermee geeft de werknemer ook instemming voor afschrijving van vakantiedagen. Bevestig daarom altijd schriftelijk de aanvraag, want een zieke werknemer die mondeling een vakantie aanvraagt, geeft nog niet aan dat er vakantiedagen afgeschreven mogen worden.

Tip: Gaat een arbeidsongeschikte werknemer met vakantie of wordt een werknemer ziek voor of tijdens de vakantie? Leg de vakantie vast en vraag of de werknemer instemt dat de vakantiedagen afgeschreven kunnen worden van het saldo.

Heeft u vragen over vakantiedagen tijdens ziekte? Wij komen dan graag in contact met u.