• Uw arbodienst
    Wij maken het verschil!


  • Actief in verzuim!

  • Offerte verzuimverzekering?
    Altijd goed geregeld.

  • Houd het simpel!

Welkom bij Leuk Personeel!

Dankzij de aangescherpte maatregelen m.b.t. het coronavirus (COVID-19), zijn wij ook genoodzaakt onze dienstverlening tijdelijk aan te passen. Vooralsnog geldt dit tot en met 6 april 2020, tenzij er andere beslissingen genomen worden door de overheid. Wilt u een dienst van ons afnemen dan zullen wij met u de mogelijkheden bespreken.

Arbodienst

 

Leuk Personeel is een gecertificeerde Arbodienst met een achtergrond in de P&O, sterk vertegenwoordigd in de randstad. In ons werk zijn we nuchter en pragmatisch; wij houden van eenvoudige en praktische oplossingen. Resultaat telt en de weg daarheen mag zo recht mogelijk zijn. Tussen de stevige wet- en regelgeving zoeken wij naar creatieve oplossingen, waardoor complexe zaken opeens helemaal niet meer zo ingewikkeld zijn.

Ziekte of gedrag?

Samen met een groep gecertificeerde en geregistreerde deskundigen gaan wij voor een directe aanpak van uw ziekteverzuim. Met onze werkervaring als Casemanager en Personeelsadviseur schakelen wij tussen ziekte en gedrag. Soms is er geen sprake van ziekte. Uiteraard begeleiden wij werkgever en werknemer in het gehele proces van de Wet Verbetering Poortwachter. Met name in de eerste 6 weken van een mogelijk langdurige verzuim is aandacht en actie zeer belangrijk. Voor Leuk Personeel is dit dan ook het speerpunt van de dienstverlening. In de eerste 6 weken zal veelvuldig contact zijn met de werknemer.

Wij onderscheiden ons door een hoge mate van betrokkenheid. Arbodienstverlening is maatwerk. Dit betekent voor ons dat er duidelijke afspraken worden gemaakt met snelle terugkoppelingen.

Onze manier van werken, mede ondersteund door een gebruiksvriendelijk verzuimsysteem, wordt door onze klanten zeer gewaardeerd.

Al voor € 33,00 per medewerker per jaar heeft u uw verzuim geregeld. Meer weten? Bel 035 543 61 37 of neem contact op via deze link.

Dé externe personeelsadviseur

Naast arbodienstverlening hebben wij veel kennis in huis op het gebied van arbeidsrecht en HR-zaken.

Veel ondernemingen in het MKB doen het personeelsbeleid er zelf bij. In de praktijk is hiervoor echter vaak onvoldoende expertise en mankracht aanwezig. Toch is het bepalend voor het succes van uw onderneming. In veel gevallen is behoefte aan specifieke kennis bij operationele zaken of individuele knelpunten op personeelszaken. Daarnaast bestaat bij veel ondernemers de wens om hun personeelsbeleid te structureren en te professionaliseren.

U kunt daarbij denken aan werving en selectie, arbeidsovereenkomsten, functiebeschrijvingen, personeelsreglementen, functionerings- en beoordelingsgesprekken, ontslag en begeleiding van veranderprocessen.

Een gedegen personeelsbeleid en een vakkundige uitvoering daarvan verhoogt de betrokkenheid en de kwaliteit van uw werknemers. Daarmee neemt de productiviteit toe en verbeteren de bedrijfsresultaten.

Jooble | Banen | Jobs HR

De mensen achter Leuk Personeel

Monique Damhuis
Senior Casemanager en Functionaris Gegevensbescherming

“Nieuwsgierigheid als Senior Casemanager brengt mij ver” (meer…)

Marleen Timmerman
Casemanager

“Laten we het vooral simpel houden.” (meer…)

Anneke van Looij
Personeel en Organisatieadviseur

“Het is een kwestie van vertrouwen” (meer…)

Wij werken o.a. voor

Wat zeggen onze klanten